Du är här

Arbetsglädje och personliga relationer står alltid i centrum för vår verksamhet. Vi vill att du skall känna att vi är din personliga byrå och att vi vill arbeta nära dig i din vardag. På vår hemmamarknad är vi den personliga byrån som finns där du finns och lever i samma värld som du. Samtidigt är vi en del av en global verksamhet som kan leverera kompetens och kapacitet på hög internationell nivå.

På Wengbrand strävar vi efter att bygga starka relationer till våra kunder med fokus på samverkan och med basen i en genuin förståelse för kundernas behov, strategi och målsättningar.

Vi strävar efter att bli en viktig del av våra kunders affärsverksamheter.  Vi tänker proaktivt och reagerar snabbt på föränderliga behov, lokalt såväl som globalt.

Vi tror att varje kund tjänar på att ta del av idéer och insikter från våra mest seniora experter, såväl lokalt som globalt, och att detta gör det möjligt för kunden att ta nästa steg i sin utveckling med självförtroende.

Hög tillgänglighet är ett signum för all vår verksamhet. Du som kund får snabbt återkoppling  på dina frågor från personal hos oss som är väl insatt i din verksamhet.

Att arbeta skall vara roligt – då blir arbetet väl utfört. Därför arbetar vi med glädje som ledord. Vi arbetar ständigt med att skapa glädje på olika sätt, såväl för oss själva som för våra kunder.