Du är här

Vad gör oss unika?

Vi vill skilja oss från mängden av ekonomiföretag och har därför definierat ett antal punkter inom vilka vi strävar efter att vara ledande. Vi har formats av vår bygd. En bygd som förr befolkades av hårt arbetande bönder, kringvandrande knallar och som länge varit centrum för stora industrier.

I en tid när många företag fasar ut personliga möten till förmån för självbetjäning inspireras vi istället av dåtidens familjära affärsverksamheter. Av ett samhälle där man kände varandra väl. För en sak har historien lärt oss: av goda relationer kommer goda resultat. Just därför strävar Wengbrand efter långsiktiga och personliga kundrelationer. Vissa kanske skulle kalla det gammalmodigt. Vi kallar det service.

Vi arbetar nära våra kunder

Vi vill finnas i din arbetsvardag och leverera service och kompetens kontinuerligt.

Vi arbetar för långa relationer

Det finns ett stort värde i att lära känna varandra, att bygga relationer. Då blir frågorna enklare att ställa och svaren enklare att ge. Alla vinner på att relationerna är långsiktiga.

Kontinuitet i bemanningen

Våra medarbetare stannar länge hos oss. Det betyder att du kan behålla samma konsulter år efter år och får en samarbetspartner som verkligen känner dig och ditt företag. Våra medarbetare utvecklas tillsammans med kunden.

Hög närvaro av påskrivande revisor

Att den person som reviderar ditt bolag också känner till din verksamhet i detalj är givetvis en stor fördel. Eftersom påskrivande revisor alltid är involverad så kan vi effektivisera vår granskning och fokusera på rätt saker redan från början.

Engagerade medarbetare

Våra medarbetare har alltid ditt bästa för ögonen. Om det går bra för dig, går det bra för oss. Hos oss är alla kunder lika mycket värda och får rätt uppmärksamhet av våra medarbetare.

Vi deltar i företagets utveckling

Vi vill vara en aktiv del av ditt företagande och kunna ge dig stöd och råd just när du behöver det. Genom att delta i ditt företags utveckling under lång tid kan vi även vara behjälpliga med strategiska tankar.

Vi har glädje som ledord!

Att arbeta skall vara roligt – då blir arbetet väl utfört. Därför arbetar vi med glädje som ledord. Vi arbetar ständigt med att skapa glädje på olika sätt, såväl för oss själva som för våra kunder.