Du är här

Vi sköter din skatt

Vi är experter på alla typer av skattefrågor. Både privat och företagsekonomiskt. Med över 600 deklarationer per år har vi stor erfarenhet inom området.

Vi på Wengbrand kan underlätta ditt arbete med att skapa en skattestrategi för alla typer av verksamheter. En lyckad skattestrategi ökar dina möjligheter till god lönsamhet. Vi har djup kunskap kring aktuella regler och frågeställningar och kan vägleda dig till en långsiktigt hållbar strategi, såväl för ditt bolag som för dig som individ.

Vi ger dig praktiska, affärsinriktade och socialt ansvarstagande råd med hjälp av våra erfarna skatteexperter. Tillsammans arbetar vi hängivet för att finna de bästa tänkbara skattelösningarna för din verksamhet, samtidigt som vi alltid sätter din verksamhets integritet och goda rykte i främsta rummet.

Skatteprocesser och momsfrågor är andra viktiga områden där våra skickliga och hängivna skattejurister kan innebära skillnaden mellan ett bra och dåligt resultat.

En av Wengbrand specialiteter är frågor som rör familjeägda bolag. Vi har stor erfarenhet av att skapa trygghet och långsiktig planering när det gäller exempelvis generationsskiften, omstruktureringar och hem- och utflyttning.

När det gäller företagsöverlåtelser, utköp av delägare eller intag av nya delägare finns flera aspekter att ta hänsyn till på både bolags- och delägarnivå. Vi hjälper dig att genomföra affären på det mest skatteeffektiva sättet, utifrån dina behov och villkor.

Om du bedriver en global verksamhet, som hanterar de många komplicerade skatteregler som gäller på världens olika marknader, så vet du vilken utmaning detta är. RSM kan hjälpa dig att möta denna utmaning. Genom vårt globala nätverk av skatteexperter inom alla jurisdiktioner kan vi erbjuda dig dagsaktuell djupkunskap om lokala förutsättningar och regler.

Några exempel på olika typer av deklarationsuppdrag:

 • Privat inkomstdeklaration
 • Bolagsdeklaration
 • Näringsverksamhet
 • Handelsbolag
 • Förening
 • Fastighetsförsäljning
 • Aktieförsäljning
 • Hobbyverksamhet
 • Jord- och skogsbruk

Våra styrkor inom skatt:

 • Lite byråkrati med korta beslutsvägar
 • Snabba och träffsäkra svar
 • Vi arbetar proaktivt
 • Hög tillgänglighet
 • Personlig kontakt