Du är här

Nyheter

räknenissarna önskar god jul & gott nytt år 

Vi har räknat för fullt och kommit fram till att det blir en lång ledighet för de allra flesta. Skönt och välbehövligt, passa på att koppla av och finn ro. Fyll skafferierna och ladda batterierna.

Vi tackar för det gågna året och önskar er alla en riktigt God Jul & ett Gott Nytt År.

OBS! Vi håller stängt mellan jul och nyår (27-28/12) och öppnar åter onsdag den 2/1. Väl mött 2019!

Kring årsskiftet är det mycket som händer för egenföretagare. Här är datumen du inte får missa! 

* 17/1: Momsdeklaration, november månad

* 17/1: Arbetsgivardeklaration, december månad

* 31/1: Kontrolluppgifter och rapportering till Fora

Vi passar på att uppmana er att lämna in underlagen i god tid, så att vi kan ge er så bra service som möjligt liksom rätt beslutsunderlag i rätt tid.

Må väl! //Gänget på Wengbrand


molnbASERAD REDOVISNING

Idag kan vi hitta precis allting i molnet. Det inkluderar även er redovisning. De lokala servrarna försvinner och verksamheten ska bli molnbaserad. Som kund hos oss garanterar vi att din redovisning är i tryggt förvar då vi använder kvalitetssäkrade moln- och lagringslösningar. Den enda skillnaden ni kommer märka är ökad tillgänglighet och samarbete. Lägg där till diverse lösningar för att minska pappersanvändning vilket både är effektiviserande och miljövänligt.

I vårt förändringsarbete ingår även att vi vill arbeta med våra kunder i realtid. Vi vill helt enkelt vara med där det händer, mitt i den dagliga verksamheten. Det som behövs är ett bokföringsprogram på webben med en eventuell integrerad bank- och scanningsfunktion, som scannar och tolkar leverantörsfakturor och kvitton. Allt detta styrs av en mobiltelefon och en dator, något som ni alla har.


NU INFÖR VI FAST PRISSÄTTNING

Flera företag i bygden har varit kunder sedan 80-talet, andra sedan 90-talet och vissa väntade ända till 00-talet innan de hoppade på Wengbrand-tåget. Oavsett när samarbetet initierades har affärsmodellen varit oförändrad. Prissättningen har baserats på timpriser beroende på vilken tjänst som utförts, precis som hos de flesta andra redovisningsbyråer.

Under åren som gått har vi lyssnat på våra kunder och analyserat vårt arbetssätt, därigenom har vi kommit fram till att tiden för rörlig prissättning har passerat sin topp. Vi är medvetna om att nuvarande sätt kan leda till oklarheter, framförallt vad du betalar för och när. Du som kund vet helt enkelt inte vilket belopp som står på fakturan förrän du håller den i handen.

Med anledning av ovan anser vi därför att det är mer kundvänligt att ta fram ett fastpris och vilka tjänster som inkluderas i det. Vad innebär då detta i praktiken? Jo, det innebär att du vet vad uppdragen/uppdraget kommer att kosta innan det påbörjas och inom vilka ramar tjänsterna kommer att utföras. Alla villkor och priser kommer att kommuniceras och skrivas under av dig som kund innan arbetet startar.

Vi är övertygade om att det nya arbetssättet kommer att underlätta för oss alla. Vid frågor eller funderingar, kontakta:

andreas.svensson [at] wengbrand.se (Andreas Svensson), kontorschef Ulricehamn 

jennie [at] wengbrand.se (Jennie Näsström), kontorschef Borås


DAGS ATT ANMÄLA VERKLIG HUVUDMAN TILL BOLAGSVERKET

Senast den 1 februari 2018 måste de flesta företag och föreningar anmäla verklig huvudman till Bolagsverket. En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar ett företag eller en förening, eller de personer som tjänar på att någon annan agerar åt dem. Om ni inte anmäler en verklig huvudman till registret kan Bolagsverket förelägga er att göra en anmälan inom en viss tid. Om anmälan ändå inte kommer in kan företaget eller föreningen behöva betala ett vite.

Bakgrund

2015 antog Europaparlamentet ett nytt penningtvättsdirektiv. Enligt direktivet måste alla EU-länder ha ett register över verkliga huvudmän. Syftet är att exempelvis banker och finanspolisen ska kunna ta reda på vem eller vilka som står bakom ett företag. Informationen om vem som är verklig huvudman ska bidra till att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism.

Anmälan hos Bolagsverket

Fram till den 1 februari 2018 är anmälan av verklig huvudman gratis. Därefter kostar registreringen 250 kronor. Anmälan av verklig huvudman samt mer information hittar du på Bolagsverkets hemsida.

Kontakta gärna Johannes, vår expert på bolagsfrågor, om du vill ha hjälp med detta: johannes.lonqvist [at] wengbrand.se, telefon 0321-68 55 92.


Stora ändringar i 3:12-förslaget

I höstas presenterade regeringen ett förslag angående nya 3:12-regler. Förslaget har kritiserats och nu görs stora förändringar i utredningens ursprungliga utkast. Bland annat föreslås en slopad fyraprocentsregel och att schablonbeloppet i förenklingsregeln lämnas oförändrat. De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2018. Här sammanfattar vi de viktigaste förändringarna.

I regeringens utkast till lagrådsremiss föreslås ändringar av de så kallade 3:12-reglerna, skatteregler som gäller delägare som äger kvalificerade andelar i fåmansföretag.

Förslaget innebär att beräkningen av det lönebaserade utrymmet ändras och att kapitalandelskravet utformas som ett tak för det lönebaserade utrymmet. Dessutom begränsas uppräkningen av sparat utdelningsutrymme, ett gemensamt takbelopp för utdelning och kapitalvinst införs och skattesatsen höjs för utdelning och kapitalvinst inom gränsbeloppet.

Ovanstående innebär alltså en stor skillnad jämfört med det förslag som enmansutredaren lämnade i början av november 2016. Precis som tidigare föreslås de nya bestämmelserna träda i kraft den 1 januari 2018.

De viktigaste ändringarna i det uppdaterade förslaget:

  • Utredningen föreslår att förenklingsregeln (även kallad schablonregeln) för beräkning av gränsbeloppet lämnas oförändrad, det vill säga 2,75 gånger inkomstbasbeloppet (cirka 160 000 kronor). Dock föreslås vissa begränsningsregler i de fall förenklingsregeln tillämpas i ett bolag, som i så fall skulle innebära att delägaren inte får beräkna något gränsbelopp alls i andra bolag.

  • Löneuttagskravet för att delägare ska få tillämpa löneunderlagsregeln lämnas oförändrad.

  • En höjning av skattesatsen på utdelning och kapitalvinst inom ramen för gränsbeloppet på K10-blanketten (aktiva delägare), från dagens 20 till 25 procent. Däremot föreslår regeringen att skattesatsen för utdelning och kapitalvinst över takbeloppet kvarstår vid dagens 30 procent. Detta skiljer sig från det tidigare förslaget, där utredningen föreslog en sänkning till 25 procent.

  • Den tidigare fyraprocentsregeln slopas. Regeln innebär att delägare som äger mindre än fyra procent av andelarna i ett företag får beräkna ett lönebaserat utrymme. Däremot begränsas det lönebaserade utrymmet för delägare som äger mindre än fyra procent av kapitalet i företaget till högst 0,25 gånger den egna eller närståendes kontanta ersättning från bolaget, eller dess dotterföretag, året före beskattningsåret.

Ovanstående förslag skickas nu på en ny remissrunda. Fortsättning följer!


GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR!

Än lyser snön med sin frånvaro i Sjuhäradsbygden – men vi på Wengbrand hänger inte läpp för det! Julen kommer ju oavsett, och för oss är detta något av en favorittid på året med full fart i tomteverkstaden.

Mellan alla årsbokslut och bolagsbildningar vill vi passa på att tacka alla våra kunder för det gångna året och önska er en riktigt god jul och ett gott nytt år.

Vi ses efter helgerna!

Varma hälsningar från gänget på Wengbrand


Passa på att bilda aktiebolag innan nyår!

Vi börjar närma oss årets slut vilket ofta innebär stor efterfrågan på aktiebolag. För att tillgodogöra sig lågt beskattat utdelningsutrymme från ett fåmansaktiebolag rekommenderar vi att bilda aktiebolag innan kalenderåret är slut. Det enda kravet för att erhålla detta är att man är ägare av aktierna vid kalenderårets ingång, därför är det hög tid att bilda bolag nu för den som behöver.

Vi hör till de mest prisvärda bolagsbildarna på marknaden och erbjuder Lagerbolag till ett fastpris om 5 000 kr (exklusive Bolagsverkets avgifter). Utifrån ert behov skapar vi ett bolag som är skräddarsytt just för er. Gå in på www.startaab.se redan idag och lägg in din beställning så garanterar vi ett organisationsnummer inom 2 timmar*.

Vid frågor kring bolagsbildning eller om du har andra funderingar kring ändringar/omstruktureringar inom era bolag så är ni välkomna att kontakta oss på 0321-685590 alternativt ulricehamn [at] wengbrand.se

*tidsgarantin gäller vardagar då beställningen inkommer mellan 08.00-15.00


FÖRNYELSENS VINDAR BLÅSER HOS WENGBRAND

Förnyelsens vindar blåser genom Wengbrand Redovisnings kontor i Ulricehamn och Borås. Vi har under en tid arbetat med att vitalisera vårt varumärke och har dessutom breddat vårt utbud genom att nu även erbjuda revision för de bolag som behöver det.

I och med denna förändring i vår verksamhet passar vi nu också på att byta namn och vårt nya namn blir kort och gott: Wengbrand. 

Namnbytet innebär att vi också byter logotyp och grafisk profil i alla våra kanaler. Vårt nya kommunikationskoncept bygger på en enkel men sann idé: vi kan vår bygd! Vi är en leverantör med rötterna i den lokala myllan, som känner för bygden, bygdens människor och de företag som verkar här. 

Allt som du idag tycker är bra hos oss kommer att förbli precis som det är. Samma personal, samma rutiner, samma kvalitet på arbetet, samma ägare, och samma goda relationer. 

Gå gärna in och titta på vår nya hemsida på www.wengbrand.se och givetvis hoppas vi att du ska gilla oss på Facebook och LinkedIn. Och är det någonting du vill fråga oss om är du förstås varmt välkommen att slå oss en signal eller skicka ett mail redan idag.

Ha en bra fortsättning på hösten!


Organisationsförändringar

Wengbrand växer. Kul, tycker vi! Som ett led i detta har organisationen genomgått ett antal förändringar. Vi är mycket glada över att Nina Hagman och Jennie Näsström tillträtt som kontorschefer i Ulricehamn respektive Borås. David Wengbrand, som tidigare jobbat mer kundnära och med löpande uppdrag, kommer nu främst ägna sig åt Wrebit, Wengbrands egen bokföringsapp. [Läs mer]

– Som många av våra kunder redan märkt har Nina och Jennie varit kontorschefer under en period. Så egentligen sker ingen praktisk förändring, utan nyheten handlar snarare om att vi vill vara tydliga med detta. Nina och Jennie gör redan ett kanonjobb och jag är helt övertygad om att det kommer att fortsätta så, säger David Wengbrand.

Appen Wrebit  är en Wengbrandinnovation i grunden och en naturlig del av Wengbrand.

– Satsningen på Wrebit innebär att vi även i fortsättningen kommer att kunna förenkla vardagen för våra kunder. Vi tror att Wrebit är framtiden inom bokföring, säger David Wengbrand.


Utredning pågår om nya 3:12 regler

Wengbrand samarbetar med revisionsbyrån RSM i Göteborg, vars skattejurist nyligen gjorde en genomlysning av en intressant utredning av 3:12-reglerna. 

Just nu pågår alltså ett arbete där regeringen ser över de så kallade 3:12-reglerna. Detta regelverk är välbekant för många ägare av fåmansbolag, då detta regelverk reglererar hur utdelningar och kapitalvinster beskattas. Översynen uppmärksammar det eventuella problemet med inkomstomvandling, det vill säga att högbeskattade arbetsinkomster omvandlas till lågt beskattade kapitalinkomster. Frågan som ställs är om reglerna såsom de nu är utformade kan missbrukas av ägare till fåmansbolag. Eftersom utrdeningens direktiv är att förslaget ska medföra höjningar av skatten på detta område, kommer förändringarna med stor sannolikhet att innebära försämringar för delägare i fåmansbolag.

Utredningen ska överlämna sitt förslag senaste den 1 november 2016. Därefter följer beredningen av förslaget och utgår man från den tidsrymd detta brukar ta är det tänkbart att de nya reglerna träder i kraft från den 1 januari 2018. Det är inte klart exakt vilka förändringarna kommer att bli, men följande är tänkbart:

  • Skatten på utdelning och kapitalvinst inom gränsbeloppet höjs från 20% till 25%. En sådan förändring betraktas inte som särskilt kontroversiell mellan riksdagspartierna och är också en förändring som är enkel att genomföra. Med tanke på att det är lagtekniskt enkelt att genomföra förändringen vore det till och med möjligt att genomföra den före 1 januari 2018.
  • Schablonbeloppet kan komma att sänkas. Det uppgår år 2016 till 159 775 kronor och en sänkning skulle innebära en försämrad förenklingsregel. Detta schablonbelopp har mer än fördubblats under det senaste decenniet och det är sannolikt att en försämring kommer att föreslås, även om utsträckningen av försämringen är oklar i dagsläget.
  • Beräkningen av löneunderlaget kan förändras, möjligen på så sätt att man inte längre får räkna med delägarnas löner i löneunderlaget, vilket för bolag med endast en eller ett fåtal anställda skulle få stor effekt.

 

Dessutom har det under en längre tid spekulerats i att de sparade utdelningsutrymmena på K10-blanketterna kommer att går förlorade. De indikationer som givits pekar dock på att det är mindre troligt att dessa kommer att gå förlorade.

Det är viktigt att understryka att det som sägs här ovan enbart är vad RSM tror är tänkbara förändringar av regelverket. Till dags dato är inga färdiga förslag presenterade, utan detta kommer att ske först den 1 november 2016.      

Har ni frågor kring förändringarna av 3:12-reglerna är ni varmt välkomna att höra av er till er kontaktperson hos Wengbrand.


NU FINNS WREBIT I APP STORE!

Goda nyheter innan jul, vår bokföringsapp finns nu att ladda ned i App Store. Söker du ett komplett bokföringssystem i telefonen, ja då är Wrebit något för dig! Läs mer på: www.wrebit.se Ladda ned appen här: https://itunes.apple.com/se/app/wrebit/id1046200849?l=en&mt=8


STIPENDIUM FRÅN STIFTELSEN CURAMUS – WREBIT

Nya framgångar för Wrebit och David, förra veckan mottog han ett stipendium från stiftelsen Curamus, värt 100 000 kr. Utvecklingen av appen har gått framåt och under nästa vecka förväntas den finnas i App Store. Läs mer om stipendiet här: http://www.ut.se/lokala-nyheter/stort-stipendium-til-david-wengbrand/


Wengbrand - årets företagare 2015

Kvällen den 20 mars samlades alla företagare i Ulricehamnsbygden för att umgås, mingla och fira. Under kvällen delades ett antal priser ut och till vår stora glädje blev det Wengbrand Redovisning, och David Wengbrand, som fick utmärkelsen ”Årets företagare”! Läs Davids kommentar om utmärkelsen här

SparaSpara